capgrossos

Hi ha dos tipus de capgrossos: els únics o els seriats.

La diferència és que els únics només es reprodueixen una vegada i poden ser com el client demani, essent retrats o caricatura d’algun personatge. La vestimenta també va inclosa en el capgros.

Els seriats ja venen establerts per uns models que tenim al Taller Sarandaca:

Capgrossos seriats: